عکس نوشته همیشه یه آدمایی پشتمون هستن بعضیا مثل کوه بعضیا مثل دره