چشاتو با اسنپ چت درست کردی پوستتو سفید کردی، مژه هاتو پر کردی…..با اخلاق گندت میخوای چی کارکنی؟؟