سرعتتو کم کن و از مسیر سفر لذت ببر برای آدم های زندگیت وقت بذار چون اونا همیشه کنارت نخواهند بود