همه‌ی ما شکسته‌ایم برای همینه که نور راهشو به درونمون پیدا می‌کنه!