همه آدمای موفق اون كارى رو كردن كه هيچ كس ديگه‌ای حاضر نبود انجامش بده