نگرانی مشکلات فردا رو از بین نمیبره، فقط آرامش امروزو میگیره