آینه‌ها جوری که بنظر میایم رو بهمون نشون میدن نه اون چیزی که هستیم